SONUÇ BİLDİRGESİ

 

1.Türkiye’de Arapça dil becerilerinin kazandırılması konusunda genel bir eksikliğin olduğu belirlenmiştir.

2.Mevcut eğitim politikalarının ülkemizde Arapça dil eğitimi açısından gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması gerekir.

3.Arapça dil becerilerinin kazandırılması için öğretmen ve öğrencilerin Arap ülkelerinde belli periyotlarla eğitim almasının sağlanması gerekir.

4.Arapça öğretmenlerinin mesleki gelişimi için programlar düzenlenmeli, bu kapsamda hizmet içi eğitim seminerleri arttırılmalıdır.

5.Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça öğretmenliği bölümlerine giriş İngilizce soruları ile değil, Arapça soruları ile olmalıdır. İlahiyat Fakültelerine giriş sınavında Arapça sorular sorulmalıdır.

6.Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça öğretmenliği ile İlahiyat Fakülteleri ayırımının olumsuz sonuçları olmaktadır. Bunun ortadan kaldırılması gerekir.

7.İmam Hatip Liselerindeki kesintisiz eğitim (ortaokulun olmaması) Arapça eğitimini de olumsuz etkilemiştir.

8.Arapça öğretiminde asıl olan dilin kullanılmasıdır, gramer anlatımı müstakil bir metot olmayıp bu dilin öğretilmesinde istifade edilecek vasıtalardan biridir.

9.Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı (EĞİTEK) tarafından uygulanacak bir ARAPÇA SBS SINAVI’nın yapılması bir ihtiyaçtır.

10.İmam Hatip Liselerinde Arapça dil sınıflarının oluşturulması teşvik edilmelidir.

11.İmam Hatip Liselerinde Arapça öğretiminde yeni yöntem ve tekniklerin farklı eğitim materyalleri ile desteklenerek kullanılması kaçınılmazdır.

12.Bütün İmam Hatip Liselerine “Model Arapça Dil Kütüphaneleri”nin kazandırılması süreci hızlandırılmalı, bu kütüphanelerin aktif olarak kullanılması sağlanmalıdır.

13.Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları, Arapça öğretiminin bir parçası olarak ele alınmalı öğrencilerin sürece aktif katılımı teşvik edilmelidir.

14.Arapça öğretimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası çalıştay ve sempozyumlar düzenlenmelidir. Bu çalışmalarda farklı ülkelerde Arapçanın nasıl öğretildiği incelenmelidir.

15.Kitapların, kursların, müfredatların hazırlanmasında seviyenin belirlenmesi açısından ortak başvuru metninden yararlanılmalıdır.

16.Arapça eğitimcilerinin bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşmak amacıyla yıllık olarak Arapça öğretimim hakkında düzenli olarak sempozyum yapılması teklif edilmektedir.

17.Arapça öğretimiyle ilgili müteakip sempozyumlarda, sunumlarda ve müzakerelerde Arapçanın kullanılması teşvik edilmelidir.

18.Yukarıdaki öneriler Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça öğretmenliği ve İlahiyat Fakültelerinde de geçerli hale getirilmelidir.