Yard. Doç. Dr. Ataullah ŞAHYAR  / Yönetim Kurulu Üyesi

1966'da Doğu Türkistan'ın Sayar ilçesinde doğdu. 1992'de Xinjiang Uygur Özerk bölgesi İslâm Dini Ens-titüsü'nden mezun oldu. 1998'de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Temel îslâm Bilimleri Ana Bilim dalı Hadis Bilim dalında "Kütüb-i Sitte Müelliflerinin Müştereken Hadis Aldıkları Hocalar" başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2002'de aynı bilim dalında aynı kurumdan "İbn Ebî Şeybe'nin Ebû Hanîfe'ye İtirazları" adlı tezi ile doktorasını tamamladı. Halen Çorum Hitit Üniversitesi ilahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.