Bizden Haberler

MEB ve Akademi Derneği İşbirliğinde Arapça Mesleki Gelişim Eğitimleri Başladı / 04.08.2014
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün, Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği ?Özel Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Arapça) Kursu? eğitimleri başladı.

Akademi Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında, ülkemizdeki İmam Hatip Liselerinde ve İmam Hatip Ortaokullarındaki Arapça öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim programları başladı.

 

Akademi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Akdemistanbul Arapça Bölüm Başkanı olan Murat Serdar Şadoğlu Hocamız başta olmak üzere, Akdemistanbul bünyesinde eğitim veren akademisyen ve hocalarımızın da iştirakleri ile İmam Hatip Liselerindeki Arapça eğitimlerinin kalitesini artırmak üzere hizmet içi eğitim çalışmalar gerçekleştirilecektir.

 

Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneğinin ve Akdemistanbul’un Arapça öğretimi alanındaki tecrübe ve birikimleri doğrultusunda hazırlanan program içeriğinde, İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri için gerekli olan çeşitli öğretim teknikleri üzerinde yoğunlaşılmıştır.

 

Arapça Öğretiminde Motivasyon, Arapça Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler, Kelime Öğretimi, Dinleme Becerisini Geliştirme, Konuşma Becerisini Geliştirme, Okuma Becerisini Geliştirme, Yazma Becerisini Geliştirme, Materyal Kullanma ve Materyallerin Geliştirilmesi başlıkları çerçevesinde hazırlanan 30 saatlik eğitim, ülkemizin farklı şehirlerindeki İmam Hatip Liselerimizde görevli Arapça öğretmenlerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

 

Eğitimler sürecinde ders anlatma, soru-cevap, dramatik teknikler, görsel-işitsel sunumlar, rol oynama ve örnek uygulama, problem çözme, küçük grup çalışmaları, beyin fırtınası, uygulayarak öğretme gibi yöntem ve teknikler kullanılacak, katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir. Bu faaliyet, uzaktan eğitim yaklaşımı ile düzenlendiğinden ilgili modül programı kullanılarak gerçekleştirilecektir.

 

Eğitimlerin tamamlanması ile birlikte, katılımcı öğretmenlerimize yönelik olarak eğitimlerde edinilen birikimin ölçülmesi amacıyla 50 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacak, 45 ve üzeri not alan katılımcılarımız başarılı sayılacaktır. Eğitimleri başarıyla tamamlayanlara “Kurs Belgesi” (sertifika) takdim edilecektir.

 

Programların hazırlık ve koordinasyon sürecinde Akademi Derneği Başakşehir Şube Başkanı Kazım Ağcakaya’nın da katkıları olmuştur. Arapça eğitimleri alanında elde edilen tecrübelerin Arapça öğretmenleri ile paylaşıldığı programda alanında uzman akademisyen ve eğitmenlerin görev alması sağlanmıştır.

 

İstanbul Ataşehir’deki Zübeyde Hanım Öğretmenevinde gerçekleştirilen 30 saatlik eğitim sürecinin ardından, ilgili sınavın tamamlanması ile hizmet içi eğitimler sona ermiş olacaktır.