Ortadoğunun Tedavi Merkezi İstanbul Projesi

"Ortadoğunun Tedavi Merkezi İstanbul: Sağlık Turizminde İhtiyaç Duyulan Nitelikte Hizmet Personelinin Yetiştirilmesi" başlıklı proje ile son yıllarda sayılarında ciddi bir artış gözlemlenen Arap ülkelerinden İstanbul'a sağlık turizmi amacıyla gelen turistlere kaliteli bir hizmeti sunabilecek nitelikli mütercimler yetiştirmek ve sağlık personeli ile hasta arasındaki iletişimin güçlendirilmesi
hedeflenmektedir.

Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneğince Kalkınma Bakanlığına bağlı İstanbul Kalkınma Ajansının 2012 yılı Mali destek programları çerçevesinde, “Küresel Turizm Merkezi İstanbul” mali destek programına Orta Doğu’nun tedavi Merkezi İstanbul projesi sunulmuştur.

Proje İSTKA tarafından kabul edilmiş, 15 Eylül 2012 tarihinde hayata geçmiştir. Bir yıl süre ile devam edecek olan bu projede, üç farklı kitleye Arapça eğitimi verilecektir. Projede ileri düzeyde Arapça bilen 50 kişiye 240 saatlik "Sağlık Arapçası" eğitimi verilecek ve bu eğitimlerin sonunda sertifika alacak kişilerin özel ve devlet hastanelerinde ihtiyaç duyulan Arapça tercüman açığını kapatılabilmesi hedeflenmektedir.

Orta düzeyde Arapça bilen 50 kişiye de öncelikle 240 saat İleri düzey Arapça eğitimleri verilecek, bu eğitimleri başarıyla tamamlayanlara da 240 saatlik Sağlık Arapçası eğitimi verilecektir. Projenin üçüncü hedef kitlesinde ise hiç bir şekilde Arapça bilmeyen sağlık personeli olup, 30 saatlik temel bir Sağlık Arapçası eğitimiyle, bu kitlenin hastalarla başlangıç düzeyinde bir Arapça ile iletişim kurabilmesi sağlanacaktır.

Proje Sitesi İçin Tıklayınız