egitim-seminerleriEĞİTİM BİLİMLERİ SEMİNERLERİ

Seminerler olsun, etütler olsun çeşitli vasıtalarla edindikleri bilgi ve kültür birikimini başka insanlara aktarmak isteyen kişilere yönelik olarak planlanan Eğitim Bilimleri Seminerleri, katılımcılara bir bakıma eğitim formasyonu kazandırmayı amaçlayan seminerlerdir. Gelişim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğrenci Psikolojisi gibi seminerlerin verildiği bu paket, iki kademede tamamlanabilmektedir.

Ä°lahiyat SemineriİLAHİYAT SEMİNERLERİ

Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği bünyesinde verilen İlahiyat Seminerleri, İstanbul’daki farklı İlahiyat Fakültelerinden gelen birbirinden değerli hocalar ile kamuoyunda hem eserleri hem düşünceleriyle tanınmış kıymetli araştırmacı-yazarların verdiği seminerlerdir. Bu seminerler Tefsir Araştırmaları, Hadis Araştırmaları, İslam Hukuku Etütleri başlıkları altında belli periyotlarla verilmektedir. Bu seminerlerin ana amacı, İslam dininin temel kaynaklarına daha rahat ulaşma ve onları daha iyi anlama noktasında katılımcılara bir ufuk açmaktır. Katılımcılar, seminerlere başlama tarihleri ve devam durumlarına göre belli kademelere ayrılmakta, Seminer hocalarının verdikleri araştırma ödevleri ve seminerlerdeki görsel sunumlarla eğitimlerini geliştirmeye çalışmaktadırlar.

Sosyal BilimlerSOSYAL BİLİMLER SEMİNERLERİ

Dernek bünyesindeki Sosyal Bilimler Seminerleri, İslam Medeniyet ve Tarihi Araştırmaları ana başlığı altında Hz. Peygamber Dönemi İslam Tarihi, Dört Sahabe Dönemi İslam Tarihi, Emeviler ve Abbasiler Dönemi İslam Tarihi, Endülüs Dönemi İslam Tarihi, Selçuklu-Osmanlı Dönemi İslam Tarihi ve İslam Medeniyet Tarihi Etütleri başlıkları altında belli periyotlarla verilmektedir. Tarih seminerleri dışında, akaid ve kelam konuları çerçevesinde İslam Düşünce Tarihi Etütleri de yapılmaktadır. Katılım düzeylerine göre belli kademelere ayrılan katılımcılar, Seminer hocalarının verdikleri araştırma ödevleriyle ve tez şeklindeki çalışmalarıyla konuları pekiştirmeye çalışmaktadırlar.

Yabancı DilYABANCI DİL SEMİNERLERİ

Yabancı Dil Seminerleri Arapça ve İngilizce ile ilgili okumalar şeklinde verilmektedir. Klasik Arapça Metin Okumaları, Modern Arapça Metin Okumaları, Kur’an Arapçası Tahlilleri, Basın Yayın Arapçası Okumaları, İngilizce Metin Okumaları, İngilizce Edebi Metin Okumaları başlıkları altında verilen seminerler, katılımcıların katılım düzeylerine göre belli kademelere ayrılmaktadır.