Bizden Haberler

Derneğimizden İstanbul Kalkınma Ajansına Bir Proje Başvurusu Daha? / 05.05.2014
Bu yıl başvurusunu tamamladığımız ?İstihdama Yönelik Arapça Tasarım Sanatları Merkezi? proje başvurumuzun ardından, 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği proje çağrılarından ?İstanbul?un Dış Göç Dalgaları Karşısında Kırılganlığının İncelenmesi: Suriyeli Sığınmacılar Örneği? başlıklı proje çağrısına Akademi Derneği olarak başvuruda bulunduk.
Geçtiğimiz yıl İstanbul Kalkınma Ajansının desteği ile gerçekleştirdiğimiz “Orta Doğu’nun Tedavi Merkezi İstanbul” projesinin tamamlanmasının ardından derneğimiz, bu yıl da 2014 yılı proje çağrılarından kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik “Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı”na başvuruda bulunmuştu. Bu başvurunun değerlendirme süreci henüz tamamlanmadan, dernek olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve bilimsel hazırlıklar neticesinde 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği çağrılarına da başvurumuz tamamlanmış oldu.
Proje başvuru içeriğini dernek yönetim kurulu başkan yardımcımız Dr.Muhammed Ağırakça ve dernek üyelerimizden Yük. Müh. Samet Öztürk hazırladı. Geniş bir literatür araştırması ile birlikte İstanbul’un mevcut sığınmacı potansiyeli ile ilgili olarak hazırlanan proje kapsamında, Suriye’deki mevcut kriz ortamından kaynaklanan dış göç olayının İstanbul ilindeki etkilerinin araştırılması hedeflendi. Bu doğrultuda sosyal bilimler alanında yaygın araştırma yöntem ve teknikleri kapsamında değerlendirilen ve projemizin uygulama sürecinde gerçekleştirilmesi planlanan anketler, odak grup görüşmeleri ve çalıştay sonucunda Suriyeli sığınmacıların gelecek planlarının ve İstanbul’un Suriyeli sığınmacılar ile ilgili algısının tespit edilmesi hedeflendi. Proje iştirakçisi olarak Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi ve Marmara Belediyeler Birliğinin de desteği sağlanarak, bilimsel bir literatür taraması hazırlanmasının yanı sıra tüm proje faaliyetleri boyunca izlenecek olan bilimsel süreç ortaya konuldu.
Projenin İstanbul Kalkınma Ajansından onay alması durumunda Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneğimizin yanı sıra iştirakçi kurumların da desteği ile birlikte anketörler, tercümanlar ve iki proje yürütücü personel ile projemiz faaliyet sürecine başlayacak ve tüm faaliyet süreci üç ayda tamamlanacaktır.