Bizden Haberler

Derneğimizin İSTKA Proje Başvurusu Onaylandı / 01.09.2012
Başta Arapça olmak üzere farklı yabancı dillerin eğitimleri konusunda çalışmalar yapan derneğimiz proje biriminin, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Küresel Turizm Merkezi İstanbul başlıklı çağrısına yapmış olduğu başvurusu onaylandı.

"Ortadoğunun Tedavi Merkezi İstanbul: Sağlık Turizminde İhtiyaç Duyulan Nitelikte Hizmet Personelinin Yetiştirilmesi" başlıklı proje ile, son yıllarda sayılarında ciddi bir artış gözlemlenen Arap ülkelerinden İstanbul'a sağlık turizmi amacıyla gelen turistlere kaliteli bir hizmeti sunabilecek nitelikli mütercimler yetiştirmek hedefleniyor.

Derneğimizin başkan yardımcısı aynı zamanda proje koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça İSTKA tarafından sağlanan fonla üç farklı kitleye Arapça eğitimi verileceğini ifade etti. Projede iyi düzeyde Arapça bilen 50 kişiye 240 saatlik "Sağlık Arapçası" eğitimi verileceğini ve bu eğitimlerin sonunda sertifika alacak kişilerin özel ve devlet hastanelerinde duyulan Arapça tercüman açığını kapatabilmeyi hedeflediklerini belirten Ağırakça, orta ve üstü Arapça bilen 50 kişiye de öncelikle 240 saat İleri Arapça eğitimleri vereceklerini bu eğitimleri başarıyla tamamlayanlara da 240 saatlik Sağlık Arapçası eğitimi verileceğini açıkladı. Dr. Ağırakça, projenin üçüncü hedef kitlesinde ise hiç bir şekilde Arapça bilmeyen sağlık personeli olduğunu belirterek 30 saatlik temel bir Sağlık Arapçası eğitimiyle, sağlık personelinin hastalarla başlangıç düzeyinde bir Arapça ile iletişim kurabileceklerini ifade etti. 

Projeyle ilgili eğitim başvuruları Eylül ayında yapılacak olup konuyla ilgili müstakil bir web sitesi açılıncaya kadar duyurular www.akademidernegi.org.tr adresinden yapılacak.