Duyurular

II. Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu Başlıyor… / 15.12.2016
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Akademi Lisan ve İlmî Araştırmalar Derneğinin ortaklaşa düzenlediği II. Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu 16-18 Aralık 2016 tarihleri arasında İstanbul’da İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

2011 yılı Aralık ayında ilki gerçekleştirilen Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu’nda imam hatip okullarındaki Arapça eğitimleri ele alınmış olup düzenlenecek bu sempozyumda ise Arapça hazırlık sınıfları uygulamasının ele alınması hedeflenmiştir.

Türkiye’deki Arapça öğretiminin geliştirilmesine katkı sunması hedeflenen I. Sempozyum önerilerinden, Arapça eğitim - öğretimi açısından bir yol haritası olacak şekilde gerek müfredatlar ve öğretim materyalleri, gerekse öğretim modelleri ve dil etkinlikleri açısından istifade edilmiştir.  

18 Aralık Dünya Arapça günü etkinlikleri çerçevesinde Arapça Öğretimine dikkat çekmek amacıyla 16-18 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan II. Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu’nda “Türkiye’de Hazırlık Programlarında Arapça Öğretimi – Mevcut Durum ve Geliştirme Yöntemleri – ele alınacaktır. Arapça öğretimi alanında Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinin bilim kurulunda yer aldığı sempozyum kapsamında “Arapça Dil Becerilerinin Kazanım Süreçleri” üç ayrı atölye çalışmasında, alanının uzmanları tarafından değerlendirilecektir. Sempozyumda “salt akademik sunumlardan çok, uygulama örnekleri ve sorunlara yönelik somut çözüm önerilerinin” sahaya yansıtılması hedeflenerek gerek bilim kurulu gerekse istişare kurulu geniş bir yelpazeden oluşturulmuştur.

Sempozyuma 43 ayrı kurumdan 92 tebliğ özeti ile 97 akademisyen başvuru yapmıştır. Bu bildirilerden 7 ayrı tema için 21 tebliğin sunumu ayrıca 16 tebliğin de basılması kabul edilmiştir.

Sempozyum ve atölye çalışmalarına online kayıt, program akışı ile ilgili bilgiler www.arapcasempozyumu.org adresinde yer almaktadır.