Bizden Haberler

İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi Sempozyumu Gerçekleştirildi / 01.11.2011
İmam Hatip Liseleri tarihinde bir ilk olma özelliğini gösteren Arapça Öğretimi Sempozyumu 24-25 Aralık 2011 tarihlerinde Ensar Vakfı genel merkezinde yapıldı. Arapça Öğretmenleri Merkezi Derneği, Akademi Lisan ve İlmî Araştırmalar Derneği ve Ensar Vakfı Değerler Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu sempozyuma ilgi büyüktü.

Açılış oturumda Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanı Dr. Yahya TURAN,  Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref ÇALIŞIR ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik KAPTAN ile sempozyum tertip heyeti adına sivil toplum kuruluşlarının başkanları söz aldı.

Üniversite öğretim üyeleri, İmam Hatip Lisesi müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İlahiyat ve Arap Dili bölümü öğrencileri ile on beşi aşkın vilayetten sempozyumu dinlemek üzere gelen öğretmenlerden oluşan yaklaşık 300 kişilik bir seyirci kitlesi iki gün boyunca programı takip etti.

Yedi oturumda gerçekleştirilen sempozyumda 24 tebliğ sunulmuş olup sunulan tebliğlerde Arapça öğretim programı ve ders kitapları, öğretim yöntemleri ve drama, ders materyalleri ve görsel malzemeler, Arapça öğretiminde hedeflenen standartlar, Arapça Bilgi ve Etkinlik yarışmaları, İlköğretim seçmeli Arapça dersi öğretim programı, Arapça öğretimindeki öğretmen ve öğrenci kaynaklı sorunlar ele alınmıştır. Tebliğler Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Arapça Öğretmenliği bölümü öğretim üyeleri ile İlahiyat Fakültelerinden Arapça öğretim üyeleri ve İHL Arapça dersi öğretmeleri tarafından sunulmuştur.

Oturum sonlarında yapılan müzakerelerde Arapça öğretmenleri, İHL Arapça ders programlarını hazırlayan ve ders kitaplarını yazan eğitimcilerle sorunları ve görüşlerini karşılıklı olarak müzakere etme imkânı bulduğu sempozyum katılımcılar tarafından alanında bir ilk olmasına rağmen başarılı olarak değerlendirilmiştir.

Sempozyum sonunda katılımcılara sertifikaları verilmiş ve Arapça dersi ile ilgili kaynak ve materyaller takdim edilmiştir. Sempozyum son olarak tüm tebliğcilerin ve oturum başkanlarının ortak kararı ile kaleme alınan sonuç bildirgesinin okunmasıyla nihayetlendirilmiştir.


SONUÇ BİLDİRGESİ

1.      Türkiye’de Arapça dil becerilerinin kazandırılması konusunda genel bir eksikliğin olduğu belirlenmiştir.

2.      Mevcut eğitim politikalarının ülkemizde Arapça dil eğitimi açısından gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması gerekir.

3.      Arapça dil becerilerinin kazandırılması için öğretmen ve öğrencilerin Arap ülkelerinde belli periyotlarla eğitim almasının sağlanması gerekir.

4.      Arapça öğretmenlerinin mesleki gelişimi için programlar düzenlenmeli, bu kapsamda hizmet içi eğitim seminerleri arttırılmalıdır.

5.      Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça öğretmenliği bölümlerine giriş İngilizce soruları ile değil, Arapça soruları ile olmalıdır. İlahiyat Fakültelerine giriş sınavında Arapça sorular sorulmalıdır.

6.      Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça öğretmenliği ile İlahiyat Fakülteleri ayırımının olumsuz sonuçları olmaktadır. Bunun ortadan kaldırılması gerekir.

7.      İmam Hatip Liselerindeki kesintisiz eğitim (ortaokulun olmaması) Arapça eğitimini de olumsuz etkilemiştir.

8.      Arapça öğretiminde asıl olan dilin kullanılmasıdır, gramer anlatımı müstakil bir metot olmayıp bu dilin öğretilmesinde istifade edilecek vasıtalardan biridir.

9.      Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı (EĞİTEK) tarafından uygulanacak bir ARAPÇA SBS SINAVI’nın yapılması bir ihtiyaçtır.

10. İmam Hatip Liselerinde Arapça dil sınıflarının oluşturulması teşvik edilmelidir.

11. İmam Hatip Liselerinde Arapça öğretiminde yeni yöntem ve tekniklerin farklı eğitim materyalleri ile desteklenerek kullanılması kaçınılmazdır.

12. Bütün İmam Hatip Liselerine “Model Arapça Dil Kütüphaneleri”nin kazandırılması süreci hızlandırılmalı, bu kütüphanelerin aktif olarak kullanılması sağlanmalıdır.

13. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları, Arapça öğretiminin bir parçası olarak ele alınmalı öğrencilerin sürece aktif katılımı teşvik edilmelidir.

14. Arapça öğretimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası çalıştay ve sempozyumlar düzenlenmelidir. Bu çalışmalarda farklı ülkelerde Arapçanın nasıl öğretildiği incelenmelidir.

15. Kitapların, kursların, müfredatların hazırlanmasında seviyenin belirlenmesi açısından ortak başvuru metninden yararlanılmalıdır.

16. Arapça eğitimcilerinin bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşmak amacıyla yıllık olarak Arapça öğretimim hakkında düzenli olarak sempozyum yapılması teklif edilmektedir.

17. Arapça öğretimiyle ilgili müteakip sempozyumlarda, sunumlarda ve müzakerelerde Arapçanın kullanılması teşvik edilmelidir.

18. Yukarıdaki öneriler Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça öğretmenliği ve İlahiyat Fakültelerinde de geçerli hale getirilmelidir.