Bizden Haberler

İSTANBUL'DAKİ ARAPÇA ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE ARAPÇA YARIŞMALARINI KONUŞTUK / 04.03.2015
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Sayın Nazif Yılmaz’ın davetiyle İstanbul’daki yedi ayrı fakültede görev yapan kırka yakın akademisyen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bir araya geldi.

İmam Hatip Okulları arasında bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan Uluslararası Arapça Yarışmaları kapsamında yapılan çalışmaları ele almak, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün Arapça alanında yürütmüş olduğu faaliyetleri değerlendirmek maksadıyla İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif YILMAZ’ın davetiyle bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili Anabilim Dalı, Okan Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Arapça Anabilim Dalı, Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü’nden kırka yakın akademisyen iştirak etti.

 

Arapça yarışmaları koordinasyon kurulu üyesi Yrd.Doç.Dr.Sultan ŞİMŞEK’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Hidayet AYDAR’ın açış konuşması ile başladı. Konuşmasında Birinci Arapça Yarışmalarından itibaren süreci yakinen takip ettiğini ve tüm bu etkinlikleri gönülden desteklediğini ifade eden Prof. AYDAR, yarışmalarla birlikte mezuniyetleri sonrasında ilahiyat fakültelerine yerleşen öğrencilerde ciddi düzeyde bir Arapça farkındalık oluştuğunu ifade etti.

 

Toplantıda Arapça Yarışmalarının kısa tarihçesinden, hedeflerinden ve Arap Dili derslerine giren öğretim üyelerinden beklentiler konusunu ele alan Arapça Yarışmaları Genel Koordinatörü Dr.Muhammed AĞIRAKÇA, yarışmaların daha da geliştirilebilmesi için öğretim üyelerinin görüşlerine ve desteklerine duyulan ihtiyaca değindi.

 

Toplantıya ev sahipliği yapan Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif YILMAZ, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak Arapça eğitimleri adına ülke genelinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında genel bilgiler verdi. Ders müfredatı yenileme süreçleri, seçmeli Arapça derslerinde durum, üniversiteye girişte Arapça soru sorulması mevzusu, Arapça etkinlikler ve Arapça yarışmaları ile ilgili konularda katılımcıları bilgilendirdi. Toplantı, katılan öğretim üyelerinin değerlendirmeleri, yarışmalarla ilgili görüş ve önerileri ile ilgili söyleşi şeklinde tamamlandı. Öğretim üyeleri yeni yarışma türleri, jüri değerlendirme ilkeleri, Arapçaya dikkat çekme adına yapılabilecek etkinlikler konularında oldukça kıymetli görüş beyan ettiler.