Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu

Türkiye’de ve dünyada Arapça öğretimi alanındaki gelişmeleri akademik bir düzeyde ele almak amacıyla Akademi Derneğinin farklı kurumlarla ortaklaşa düzenlemiş olduğu Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu, Arapça öğretiminin akademisyenlerini ve saha uygulayıcılarını buluşturduğu geniş bir platform özelliği taşımaktadır. 

İlki Aralık 2011 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumunda “İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi” konusu masaya yatırılmış, sempozyum sonuç bildirgesi beş yıllık süre içinde Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Arapça eğitim öğretimi açısından bir yol haritası şeklinde sahada gerek müfredatlar, öğretim modelleri ve gerekse dil etkinliklerinde aktif olarak uygulanmıştır.

Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu’nun 2.sinde ise “Türkiye’de Hazırlık Programlarında Arapça Öğretimi – Mevcut Durum ve Geliştirme Yöntemleri – konu olarak alınmıştır. 16-18 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılan ikinci sempozyumda İlahiyat Fakülteleri, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ve Arapça Mütercim Tercümanlık bölümleri ile İmam Hatip Liseleri Arapça Proje Okulları’ndaki Arapça Hazırlık sınıflarında Arapça öğretiminin farklı boyutları ele alınmıştır.

www.arapcasempozyumu.com